Logo of Maharani Kasiswari College

Maharani Kasiswari College

Morning College for Girls, Affiliated to Calcutta University
Morning College (Girls)
Affiliated to University of Calcutta
Portrait of Maharani Kasiswari
September 30, 2020

One Day State Level Webinar On Sociology Of Pandemic 2020

By Arpita Sanyal Bhaduri
Sociology Department